Foreningen for Langelændere
startede i 1925 som en hjemstavnsforening i København.

 

Foreningen lukkede 31. december 2017, grundet mangel på arbejdskeaft i bestyrelse og redaktion.

 

10. januar 2018